Privacy en Cookies

Privacyverklaring:

Het Kinderfeest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vanzelfsprekend respecteren wij de privacy van de bezoekers van onze website. Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

De volgende gegevens worden bewaard:

  • voor- en/of achternaam
  • e-mailadres
  • adres
  • telefoonnummer
  • review

Gegevens die worden opgevraagd via een bestelformulier op onze website zijn nodig, zodat wij jouw online bestelling kunnen verwerken.

Als je een themakist bij ons reserveert zullen wij jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres noteren, in het geval wij contact met jou moeten opnemen.

As je een contactformulier op de website invult of zelf mailt, dan worden de gegevens die je ons doorgeeft bewaart zolang als naar de aard van de vraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij inschrijving voor de nieuwsbrief bewaren wij jouw gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Je kunt je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven, zodat je geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Kinderfeest verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor eigen gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden verkocht, uitsluitend aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in een specifieke datamap met beperkte toegang, dat wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving. Informatie die via ons contactformulier of e-mail aan ons wordt toegestuurd, wordt opgeslagen op een server van onze host, Hostnet B.V.

Onze host verwerkt de persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. Wij hebben met Hostnet een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is onder andere vastgelegd welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat zij vertrouwelijk met deze gegevens moet omgaan en deze informatie niet zonder toestemming voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om het gebruik van onze website te analyseren. De gegevens worden dus gebruikt voor statistisch analyses van bezoekgedrag, zoals hoeveel pagina’s worden er bezocht, hoelaat en hoe lang wordt een pagina bezocht. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google Inc. hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens voor Google Analytics worden overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Google Inc. gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en eventueel ons als adverteerder informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van onze campagnes. Google Inc. kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale Media
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het sociale medium. Deze code plaatst onder meer een cookie. De privacyverklaringen van de sociale media kunnen regelmatig wijzigen. Lees de privacyverklaring van het betreffende sociale medium om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Privacybeleid Facebook
Privacybeleid Pinterest

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Vanzelfsprekend heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Kinderfeest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar je toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetkinderfeest.nl Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.  Het Kinderfeest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgend link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookieverklaring:

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine beetjes gegevens die door jouw browser op jouw computer, tablet of mobiel worden geplaatst bij het bezoeken van deze website. Bij een volgend bezoek zorgen deze cookies ervoor dat jouw apparaat meteen wordt herkend en je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen bij het plaatsen van een review.

Sommige cookies worden door onze website geplaatst, andere door derden, zoals het geval is bij advertenties.

Bij een bezoek aan www.hetkinderfeest.nl ga je er mee akkoord dat Het Kinderfeest cookies op jouw apparaat plaatst. Er zijn vier verschillende cookies waar Het Kinderfeest gebruik van maakt. Als je niet wilt dat Het Kinderfeest cookies plaatst, kun je het gebruik hiervan weigeren via de instellingen of via jouw browser.

Welke cookies worden gebruikt?

Strikt noodzakelijk cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Zonder deze functionele cookies functioneert www.hetkinderfeest.nl wellicht niet optimaal. Voorbeelden van verzamelde gegeven zijn land en taalvoorkeuren. Voor deze groep cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd volgens de cookiewet.

Analytische cookies
Dit zijn anonieme cookies waarmee Het Kinderfeest haar website kan analyseren en verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over bijvoorbeeld de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, het aantal bezochte pagina’s, etc. Deze cookies worden via Google Analytics vastgelegd en verwerkt tot statistieken. Het Kinderfeest gebruikt deze informatie om de website te analyseren. Bijvoorbeeld welke pagina’s zijn het meest of minst bekeken of op welk tijdstip of dag wordt de site het meest of langst bezocht. Wij delen deze informatie niet met derden. Voor deze groep anonieme cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd volgens de cookiewet.

Advertentiecookies of targetingcookies
Deze cookies worden meestal, met toestemming van Het Kinderfeest, door adverteerders op www.kcis.nl geplaatst, om hun advertenties te optimaliseren. Deze advertentie- of targetingcookies kunnen worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond te beperken, de effectiviteit van de reclamecampagne te meten of uw bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen, zoals adverteerders, te delen.

Sociale Media en externe cookies
Wanneer je bent ingelogd  in jouw sociale media (Facebook, Twitter, Google, etc) kun je via de links van de betreffende media eenvoudig informatie liken en/of delen. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijst Het Kinderfeest je naar de verklaringen op de website van de betreffende partijen. Deze verklaringen wijzigen regelmatig en zijn voor ons niet inzichtelijk. Wij hebben dan helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Cookies uitzetten
Mocht je liever geen cookies op uw apparaat willen laten plaatsen, dan kun je dit in jouw browser uitzetten. Dit kun je vinden via de helpfunctie of instellingen van jouw browser.

Als je deze cookies uitzet, dan kun je wellicht niet van alle functionaliteiten van de website gebruik maken. Hierdoor kan de beleving van onze website tegenvallen of kan het voorkomen dat je bepaalde advertenties vaker ziet.

Sommige cookies worden geplaatst door derden die op www.hetkinderfeest.nl advertenties tonen. Deze cookies kun je uitschakelen via Your Online Choices. Hiermee word je online gedrag op geen enkele website meer bijgehouden. Dit houdt niet in dat je geen advertenties meer zult zien. De getoonde advertenties zullen in dit geval minder relevant zijn.

@ Het Kinderfeest, januari 2021